Gdzie znajduje zastosowanie izolacja wysokotemperaturowa?

Duże ilości energii cieplnej mają destrukcyjny wpływ na większość substancji, prowadząc do deformacji materiałów lub ich samozapłonu albo wystąpienia reakcji zmieniających właściwości fizyczno-chemiczne. Może to powodować osłabienie wytrzymałości, uszkodzenia lub wręcz zniszczenia poszczególnych elementów. W przypadku procesów technologicznych, przy których powstają znaczne ilości energii lub niektóre części mają kontakt z płomieniami, konieczne więc będzie stosowanie odpowiedniej izolacji wysokotemperaturowej. Przekonajmy się, czym jest i sprawdźmy, kiedy niezbędne okaże się jej zastosowanie.

 

Czym jest izolacja wysokotemperaturowa?

Izolacja wysokotemperaturowa to materiał, który wyróżnia się wysokim oporem cieplnym, a tym samym znikomą przewodnością cieplną. Za sprawą właściwości tworzących go substancji oraz swojej budowy skutecznie chroni przed nagrzewaniem się innych elementów. Izolacja wysokotemperaturowa może być wykonana z materiałów włóknistych np. włókien ceramicznych, krzemionkowych, skalnych lub szklanych, a także substancji spienionych, a więc porowanych m.in. szkła piankowego, aerożelu czy pianki z tworzywa sztucznego. W grę wchodzą też materiały ziarniste – silikaty, a zatem krzemiany wapnia, jak również perlit oraz wermikulit, a ponadto wyroby ceramiczne, w tym otrzymywane choćby z krzemionki, termalitów, cyrkonu, korundu, tlenków boru i węglików metali.

Kiedy trzeba korzystać z izolacji wysokotemperaturowej?

Izolacje wysokotemperaturowe są wykorzystywane tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie innych materiałów przed zbyt dużym nagrzaniem się wskutek kontaktu z płomieniami albo bardzo ciepłymi mediami – cieczami, gazami i parami, a także ciałami stałymi również w postaci upłynnionej. Materiały chroniące przed nagrzewaniem się i ogniem są używane m.in. w piecach przemysłowych metalurgicznych, szklarskich, ceramicznych, a także związanej z nimi infrastrukturze np. rynnach odlewniczych. Będą niezbędne w urządzeniach przeznaczonych do suszenia lub wygrzewania oraz instalacjach ciepłowniczych. Są stosowane jako osłony termiczne maszyn, części konstrukcji budynków, jak również rozmaitych instalacji – rurociągów, zaworów, pomp, wymienników ciepła i grzałek. Mogą być też użyte do produkcji ubrań ogniotrwałych i elementów zabezpieczających np. kotar spawalniczych i koców gaśniczych.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej